dl_rzep1 dworek_w_gromniku foto4 gok1 golanka1 gromnik12 gromnik_centrum grupa_spiewacza_siemiechowianie muszla_koncertowa_w_gromniku_12 osp_chojnik1 osp_gromnik1 osp_siem1 plebania1 rondo_gromnik11 ul._krynicka_-_gromnik11 winnice_w_gromniku
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony TWOJA NIERUCHOM0ŚĆ - TWOJĄ WIZYTÓWKĄ! - Aktualności - Gmina Gromnik.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-04

TWOJA NIERUCHOM0ŚĆ - TWOJĄ WIZYTÓWKĄ!

 

Wójt Gminy Gromnik przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu gminy Gromnik o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenia dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych, a ponadto stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnego gatunku szkodników i gryzoni. Stwarzają także duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

W sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

Informujemy również, że obowiązuje zakaz wypalania trawy w okresie wiosny i jesieni – karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.): „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny„.

Skoszoną trawę i suchą roślinność, zamiast wypalania można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie pozyskując w ten sposób najtańszy nawóz organiczny służący do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

Jednocześnie informuję, że właściciel sąsiedniego gruntu może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie – przepisy Kodeksu cywilnego art. 144: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych„.

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

 

Administrator strony
 
Linki
 • OBYWATEL.GOV.PL
 • www.siemiechow.pl
 • Koperta życia
 • Geoportal
 • Leader +
 • pogórze24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • tarnowska.tv
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Sport w ZS w Gromniku
 • Lasy państwowe
Urząd Gminy w Gromniku, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pow. tarnowski, woj. małopolskie
tel.: 14 65 14 238, 14 65 14 202, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095, email: ug@gromnik.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Gromnik: BSRz O/Gromnik 92858900060210000011820003 Nr rachunku bankowego za udostępnianie danych osobowych BSRz Kraków O/Gromnik 38 8589 0006 0210 0000 1182 0005
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x