dl_rzep1 dworek_w_gromniku foto4 gok1 golanka1 gromnik12 gromnik_centrum grupa_spiewacza_siemiechowianie muszla_koncertowa_w_gromniku_12 osp_chojnik1 osp_gromnik1 osp_siem1 plebania1 rondo_gromnik11 ul._krynicka_-_gromnik11 winnice_w_gromniku

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-07-14 09:34:11, przez Justyna
Witam,
Mam pytanie odnośnie drzew powalonych w parku w wyniku burzy w Gromniku. Co stało/stanie się z uzyskanym w wyniku tego drewnem? Gdzie ono trafi? jak zostanie bądź zostało już wykorzystane i przez kogo?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-07-14 11:12:20
Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że część drewna pozyskanego z drzew powalonych podczas wichury w parku została przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na Plener Rzeźbiarski, część dla potrzeb Zespołu Szkół w Gromniku, część na naprawę ławek w parku. Pozostałe drewno będzie oszacowane i sprzedane po ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Z poważaniem
Wójt Gminy
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-04 18:03:27, przez Bernadeta
Witam,
Szanowny Panie Wójcie,chciałam zapytać dlaczego, iż mimo spełnienia przeze mnie kryterium dochodowego Opieka Społeczna odmówiła mi pomocy żywnościowej. Dlaczego pracownicy opieki zasłaniają się limitem, a w innych gminach (np. Ciężkowice) takiego limitu nie ma? Do opieki zgłosiłam się w poniedziałek, czyli w wyznaczony dzień.
Z poważaniem
Bernadeta
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-07 10:41:53
Szanowna Pani, skierowałem Pani pytanie do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku i otrzymałem następującą odpowiedź:
Sprawy związane z ilością zamówionej żywności i jej transportem dla gminy Gromnik uzgodniono wcześniej z organizacją zajmującą się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa". Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku nadal będzie sukcesywnie organizował pomoc żywnościową, dlatego rodziny, które do tej pory nie skorzystały z pomocy będą mogły ubiegać się o uzyskanie skierowania, o czym będziemy na bieżąco informować. Ponieważ nie znamy jeszcze terminu dostawy żywności nadal trwają uzgodnienia z organizacją i jest możliwość zwiększenia pomocy. Jeżeli Pani znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i kwalifikuje się do pomocy proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem wydania skierowania; sprawę prowadzi pracownik socjalny Tadeusz Tyka. Odpowiednio do liczebności rodziny pracownik wydający skierowanie musi przeliczyć ile paczek dana rodzina powinna otrzymać uwzględniając przy tym ilość żywności w kg.
Organizując pomoc żywnościową musimy również zadbać o to, aby wydawanie i dokumentowanie wydanej żywności przebiegało bezpiecznie i sprawnie oraz nie kolidowało z innymi obowiązkami pracowników. Jednocześnie wyjaśniam, że Ośrodek nie dysponuje magazynem do przechowywania żywności dlatego żywność musi być wydana tego samego dnia.

Dziękuję za zadane pytanie
Z poważaniem
Wójt Gminy
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 12:30:39, przez Mateusz Rzońca
Szanowny Panie Wójcie.

Chciałbym zapytać czy instalacje fotowoltaiczne na które obecnie składamy wnioski, będą montowane w systemie Off-GRID ? Czyli bez możliwości sprzedaży nadwyżki do sieci, i odebrania jej po odpowiednim przeliczniku w czasie niedoboru.
Jeśli tak, to czy blokadę przesyłu energii do sieci można zdemontować po upłynięciu 5 lat od montażu ? Czyli po zakończeniu okresu dzierżawy.
Czy będzie możliwość ustalenia szczegółów odnośnie instalacji, i dołożenie akumulatorów o niewielkiej pojemności mogących zaspokoić potrzeby wieczornego zużycia. Koszt akumulatorów wytrzymujących do 4-5 lat eksploatacji czyli okres dzierżawy nie będzie wysoki. Obecnie dostępne są systemy które ładują akumulatory wartością nadwyżkową, która nie jest wykorzystywana na bieżąco.

Z poważaniem Mateusz Rzońca.

 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 07:45:52
Witam Pana serdecznie.
Odpowiadając na pytanie informuję, że instalacje, na które składamy wnioski nie będą montowane w systemie OFF-GRID,
Środki Unii Europejskiej przeznaczone są na wykonanie instalacji prosumenckich, tzn. tylko na potrzeby własne gospodarstwa domowego, a moc instalacji jest określona na podstawie obecnego zużycia energii elektrycznej, aby nie doprowadzić do nadwyżki produkcji a tym samym do przychodu z tego tytułu.
Akumulatory i blokady nie będą montowane, aby nie zawyżać kosztów mikroinstalacji.
Instalację podłącza się do zabezpieczenia, na którym jest najwięcej odbiorników prądu a tym samym wyprodukowaną energie zużywa się na bieżąco. Rozliczenie z Operatorem jest w okresie półrocznym, gdzie oddany jeden kilowat liczony jest jako 0,8 kilowata pobranego, zgodnie z obowiązująca ustawą.
Po okresie pięcioletniej trwałości instalacja będzie własnością użytkownika, a wtedy można modyfikować instalację wg własnych potrzeb.

Dziękuję za zadane pytanie i pozdrawiam
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-25 11:09:13, przez Halina Librant
Witam Pana Wójta mam pytanie odnośnie dofinansowania pieca co.na ekogroszek. Czy mogę złożyć wniosek I jakiej kwoty się można spodziewać i czy dofinansowanie jest możliwe w tym roku.

Pozdrawiam Halina
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-27 13:40:56
Witam serdecznie.
Odpowiadając na Pani pytanie, informuję, że na początku 2017 roku gmina Gromnik złożyła wnioski o dofinansowanie wymiany 50 pieców c.o. na paliwa stałe (np.: ekogroszek) oraz 60 pieców na paliwo gazowe. Kwota dofinansowania to 350 zł do 1 kW, maksymalnie 8 tyś. złotych do 1 pieca.
W chwili obecnej może się Pani zgłosić na listę rezerwową do wymiany pieca, jeżeli w tym roku nie zakwalifikuje się Pani do wymiany, być może w 2018 roku gmina będzie miała możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, wtedy zostanie Pani ujęta na właściwą listę
Dziękuję za zadane pytanie i pozdrawiam
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-22 22:06:30, przez Elżbieta Cudek
Witam Serdecznie
Nasza gmina bardzo szybko sie rozwija powstają nowe miejsca pracy. Niestety dużo kobiet takich ja ja ma Problem z powrotem do pracy z podwodu braku złobka dla dzieci w tuchowie nie ma miejsc do tarnowa za daleko a u nas no coż niestety brak inicjatywy ..
Odnalazłam projekt http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/maluch-plus-2017-dotacje-na-zlobki-kluby-dzieciece-i-dla-dziennych-opiekunow,86972.html
Idealnym miejscem był by teren starego przedszkola w Chojniku lub czesci starej szkoły
Czy gmina Gromnik ma zamiar zająć sie tym problemem ?

 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-27 13:33:21
Szanowna Pani
Witam serdecznie.
Odpowiadając na Pani pytanie, informuję, że jeżeli chodzi o powstanie żłobka w naszej gminie, jest Pani drugą osobą, która zgłasza zapotrzebowanie na taką formę opieki nad małym dzieckiem. Do chwili obecnej na zebraniach wiejskich czy imprezach okolicznościowych typu: Dzień dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka nie spotkałem się z zapytaniami odnośnie założenia żłobka w naszej gminie. Jeżeli chodzi o budynki, które wymieniła Pani w pytaniu, tj. stare przedszkole i szkoła w Chojniku, nie są one już własnością gminy Gromnik.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-06 13:40:09, przez Wioletta
Dzien dobry Panie Wójcie mam pytanie odnośnie ginekologa.Dlaczego został zlikwidowany w naszym ośrodku?Wiele kobiet jest nie zadowolone i rozczarowane przecież ten lekarz na miejscu jest tak samo ważny jak inni nie każdy ma jak jechac do Cieżkowic lub Tuchowa Dziękuję czekam na odp oraz na to że lekarz powróci na dawne stanowisko w naszym ośrodku
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-07 13:09:18
Witam Panią serdecznie.
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Gmina nie ma wpływu na prowadzenie bądź nie, poradni ginekologicznej w przychodni w Gromniku. Poradnia była prowadzona przez Centrum Zdrowia Tuchów, które wynajmowało pomieszczenie w Gromniku. Pismem z dnia 27.02.2017 r. Centrum Zdrowia Tuchów poinformowało mnie, że poradnia w Gromniku przestaje funkcjonować. Powodem zakończenia działalności było posiadanie rażąco niskiego kontraktu z NFZ, który uniemożliwił realizację świadczeń zgodnie z wymogami Zarządzenia prezesa NFZ. Z dniem 01.03.2017 r. poradnia w Gromniku i Ciężkowicach zostały połączone w jeden zakres, dzięki czemu pacjentki z gminy Gromnik oraz Ciężkowic zyskały lepszy dostęp do świadczeń. W piśmie znajduje się informacja, że gabinet w Ciężkowicach wyposażony jest w detektor tętna płodu oraz inny wymagany sprzęt i aparaturę medyczną. Ponadto harmonogram pracy poradni znacznie się poszerzy, świadczenia będą udzielane 4 razy w tygodniu przez trzech lekarzy ginekologów -położników. Na miejscu będzie można skorzystać z punktu pobrań analitycznych, pracowni USG oraz z programu profilaktycznego raka szyjki macicy. Poradnia w Ciężkowicach zapewni ciągłość udzielania świadczeń wszystkim pacjentkom, korzystającym dotychczas ze świadczeń w poradni w Gromniku.

Dziękuję za zadane pytanie i pozdrawiam.
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-16 13:02:39, przez Tomasz
Witam serdecznie
Ja jako mieszkaniec gminy w poprzednim roku składałem ankiete na temat wymiany starego pieca na nowy ekologiczny
Chciałbym się dowiedzieć jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie tzn.
Czy gmina przystapiła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i czy można będzie liczyc na dofinansowanie z tego tytułu.
Pozdrawiam Tomasz
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-20 08:09:39
Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina Gromnik złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
Wnioski zostały złożone na:
1) Modernizację źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik.
2) Modernizację źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik.
3) Niezależny audytor energetyczny dokona oceny budynku pod względem termoizolacji i jeżeli budynek będzie się kwalifikował do wymiany pieca do każdego kW można otrzymać dotację 350 zł.

Jeżeli gmina Gromnik zostanie zakwalifikowania i otrzyma dofinansowanie program powinien rozpocząć się w III kwartale 2017 roku.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-24 12:11:07, przez Mieszkaniec Gminy
witam!
Chciałem dopytać o szczegóły realizacji projektu na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Interesują mnie aspekty technologiczne dofinansowanych oczyszczalni:
-rodzaj dofinansowanych oczyszczalni (oczyszczalnie gruntowe,oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, oczyszczalnie gruntowo-roślinne, oczyszczalnie zbiornikowe, złoża (zraszane i zanurzane),oczyszczalnie z osadem czynnym,
-czy ścieki z oczyszczalni mogą zostać odprowadzone do np fosy melioracyjnej bądź gruntu (ewentualnie czy można zmodyfikować gotowy projekt oczyszczalni na własny koszt i wodę odprowadzić np na pole trzcinowe bądź poletko z wierzby),
- jak często wymagane jest serwisowanie oczyszczalni? jaki koszt z tym się wiąże?
- ogólne informacje odnośnie wykonania, eksploatacji, wymaganych pozwoleń, czasu zwrotu inwestycji, wielkości dofinansowania,
- czy wykonawca oczyszczalni jest z góry wskazany( jeśli tak to kto), ewentualnie czy można zorganizować go we własnym zakresie.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.

 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-11-25 12:42:08
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina Gromnik planuje budowę oczyszczalni SBR czyli z osadem czynnym a szczegółowe informacje zostaną określone w opracowywanym obecnie Programie Funkcjonalno - Użytkowym, dokumencie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Oczyszczone ścieki odprowadzone będą poprzez kosze drenażowe do gruntu na terenie działki użytkownika.
Serwisowanie oczyszczalni oraz koszt z tym związany zależy od Producenta i Dostawcy, który będzie wyłoniony w drodze przetargu.
Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zaprojektuje i wykona przydomową oczyszczalnię ścieków, przeszkoli użytkowników w celu prawidłowej eksploatacji a udzielając pięcioletniej gwarancji usunie wszelkie ewentualne usterki gwarancyjne.
Dofinansowanie projektu wynosi 63,63% ze środków UE w ramach PROW a całkowity koszt oczyszczalni będzie określony w drodze przetargu.
Gmina Gromnik wyłoni Wykonawcę w drodze przetargu, który będzie projektował i budował POŚ.

Dziękuję za zadane pytanie i pozdrawiam.
Wójt
Bogdan Stasz

 
Pytanie zadane dnia 2016-11-22 15:08:05, przez Wrobel Mariusz
Witam Panie Wojcie mam takje jedno pytanie wsprawje wyplaty zasilku 500+poniewaz sprawa ciagnie sie od kwietnia apanie odpowjedzialne zato nieumiom daci odpowiedzi kiedy wystompi wyplata skoro ustawowy czas wynosi 3 miesiace
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-11-23 09:58:40
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że w sytuacji gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej - ROPS. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.
Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie
w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 (tj. matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka) lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz
z dokumentami marszałkowi województwa.
Art. 11 ust. 1 ustawy stanowi, że marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:
1) pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Reasumując, Urząd Gminy Gromnik po przekazaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oczekuje na odpowiedź czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i w tym czasie nie jest organem uprawnionym do wydawania jakichkolwiek rozstrzygnięć. W związku z powyższym, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących przedmiotowego wniosku, proszę kontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie – Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam serdecznie
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-12 11:30:07, przez JANUSZ WANTUCH
WITAM PANA

Z UWAGI NA PANA WIELKIE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŻYCIA W GMINIE CHCIAŁBYM ZGŁOSIĆ PROBLEM WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW .WE WSI BRZOZOWA WCHODZĄ TAKIE WATAHY 5-8 SZTUK GŁODNYCH ,ZŁYCH I AGRESYWNYCH PSÓW.PROBLEM W TYM ŻE ATAKUJĄ INNE PSY (SĄ PRZYPADKI ZAGRYZIEŃ),KURY, A TAKŻE SĄ AGRESYWNE WOBEC PRZECHODZĄCYCH LUDZI.TE PSIE BANDY ŁAŻĄ CAŁY ROK A NIE TYLKO W MIEJSCACH GDZIE SUKA MA RUJĘ.JA ROZUMIEM ŻE TO ˝BRACIA MNIEJSI˝ ITD. WIEM TEŻ ŻE JEST TO WINA LUDZI BO JAKBY PSY NIE BYŁY GŁODNE TO I PROBLEMU BY NIE BYŁO.PROSIMY O POMOC , RADĘ.

Z POWAŻANIEM
JANUSZ WANTUCH
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-11-22 09:31:16
Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że do tut. Urzędu nie było do chwili obecnej zgłoszeń z terenu miejscowości Brzozowa o wałęsających się watahach psów, które atakują inne psy czy zagryzają kury. Wójt podejmuje działania w przypadku wałęsających się bezdomnych psów, w przypadku kiedy pies posiada właściciela problem nie dotyczy Wójta gminy. Zwróciłem się do Komendanta Policji w Ciężkowicach o podjęcie czynności kontrolnych w miejscowości Brzozowa odnośnie utrzymywania psów gospodarskich na terenie danej posesji.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam serdecznie.
Wójt
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-04-18 18:08:44, przez Mieszkanec Siemiechowa
Witam ;)
Mam pytanie o program 500 plus
Kiedy będą wypłacane te pieniądze ? Mam 2 dzieci a nam się nie przelewa i te pieniądze bardzo by się przydały .
Z góry dziękuje i pozdrwaiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-04-20 07:36:38
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 194) - Program „Rodzina 500 PLUS” obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.
Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku do 30.09.2017 r.
Stosownie do art. 49 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o świadczenie wychowawcze złożone w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ właściwy jest zobowiązany rozpatrzyć i ustalić prawo do świadczenia wychowawczego oraz wypłacić to świadczenie w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Urząd Gminy Gromnik planuje zrealizować pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego jeszcze w kwietniu 2016 r.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-04-09 07:19:53, przez Mieszkanka Gminy
Witam serdecznie.
Panie Wójcie chciałam zapytać dlaczego w naszej gminie nie ma możliwości pobierania pieniążków z programu 500+ osobiście do ręki, a jedynie za pośrednictwem wpłat na konto bankowe? Przecież w naszej gminie jest wiele rodzin zadłużonych i przez to wiele z nich będzie miało utrudniony dostęp do wypłat w momencie, gdy zostaną one zajęte przez komorników... Z góry dziękuję za odpowiedź.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-04-11 13:39:29
Witam serdecznie!
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że wybór sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego należy do indywidualnej decyzji wnioskodawcy.
Przy realizacji wypłat przelewem bankowym zawsze wpisywany jest tytuł przelewu. W tym przypadku tytułem przelewu będzie: „Świadczenie wychowawcze”.
Zgodnie z art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze.
Stosownie do art. 10 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze.
Pozdrawiam serdecznie.
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-02-17 23:45:06, przez obywatel
witam mam pytanie kiedy w siemiechowie za dybkowka bedzie zrobiony wodociag ktory jest w mapach a my go nie mamy ciekawe jak to sie stalo ponac gdy byly robione plany na wodociag to nie byly robione na cala wies ateraz okazuje sie ze w mapch geodezyjnych mam wode miejska dociagnieto do domu tylko sie pytam gdzie ten wodociag bo ja go nie mam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-02-19
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w pierwszym etapie projektu a następnie budowy wodociągu w Siemiechowie, który został wybudowany ze środków Unii Europejskiej ze względu na brak chętnych mieszkańców, Gór Siemiechowskich i  w rejonie "Dybkówki" jak również ze względu na brak ciśnienia wody w górnych partiach miejscowości Siemiechów wodociąg nie został wybudowany. Ciśnienie wody zasilającej Siemiechów powstaje z hydroforowni, która zlokalizowana jest w Gromniku (ul. Witosa). Aby zapewnić właściwe ciśnienie i zabezpieczyć ilość wody do potrzeb socjalnych i celów p. poż. należało w Siemiechowie wybudować zbiornik w rejonie "Małych Gór" a następnie budować wodociąg i podłączać mieszkańców.
W roku 2004 i 2005, kiedy wodociąg był projektowany w Siemiechowie, na Górach Siemiechowskich i Dybkówce nie było na tyle chętnych osób aby projektować i wykonać tak duże zamierzenie inwestycyjne, chociaż gdyby było dużo chętnych do podłączenia, gmina Gromnik wykonała by wodociąg i to z dotacji unijnej.
Można powiedzieć w prostych słowach kto chciał wodę w Siemiechowie to ją ma.
W chwili obecnej główną inwestycją określoną w wieloletnich planach finansowych gminy jest budowa Szkoły w Siemiechowie i tu planowane są środki inwestycyjne.
Mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców i ich potrzeby mimo budowy szkoły, w chwili obecnej trwają prace związane z wykupem gruntu pod lokalizację zbiornika i jego budową. Posiadamy również koncepcję budowy wodociągu dla całej miejscowości Siemiechów, jednak ze względu na ograniczenia finansowe spowodowane budową szkoły prace wodociągowe z braku dotacji unijnych są znacznie spowolnione.

Odpowiadając rzeczowo na Pana pytanie informuję, że na Dybkówce wodociąg może być wybudowany najwcześniej w roku 2018.
Odpowiadając na kwestię map geodezyjnych informuję, że posiada Pan nieaktualne mapy, gdyż na mapach aktualnych, będących w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie nie ma gminnej sieci wodociągowej w rejonie "Dybkówki", gdyż gmina wodociągu w tym rejonie nie projektowała.
Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-02-10 09:40:13, przez Mieszkaniec Gromnika.
Panie Wójcie,
moje pytanie dotyczy projektu Źródlanego Szlaku.Czy na terenie Gmin Zakliczyn-Gromnik-Ciężkowice pojawię się ścieżki rowerowe łączące Gminy,które umożliwią bezpieczną jazdę na rowerze?
 
Szanowny Panie!
Dziękuję za zadane pytanie.
Informuję, że w ramach projektu „Źródlany Szlak” są wskazane do oznaczenia trasy rowerowe łączące gminy Zakliczyn – Gromnik – Ciężkowice. Trasy są wskazane do oznaczenia po istniejącej gminnej i powiatowej infrastrukturze drogowej, nie jest przewidziana budowa nowej infrastruktury tras rowerowych.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-30 17:41:04, przez Mieszkaniec
Szanowny Panie,
zwracam się do Pana z zapytaniem:
dlaczego w czasie zimy trzeba było prosić się i wręcz żądać, aby drogi gminne były odmiecione i posypane? Dlaczego te same drogi, którymi chodzą i jeżdżą mieszkańcy były odmiatane i posypywane wtedy, gdy mieszkańcy wracali już ze szkół i zakupów? Czyli wtedy, gdy było już po fakcie ...
Tak zależy Panu na bezpieczeństwu mieszkańców, czy musi stać się tragedia, czy wypadek, aby wreszcie dostrzec potrzeby mieszkańców? Sam w ciągu tej kilkudniowej zimy wracając do domu poślizgnąłem się i wywróciłem - tym razem na szczęście nic się nie stało, ale kiedyś na prawdę może to być poważny problem. NIE DA SIĘ OSZCZĘDZAĆ NA BEZPIECZEŃSTWIE MIESZKAŃCÓW - SZEROKO ROZUMIANYM BEZPIECZEŃSTWIE. Nasze bezpieczeństwo powinno być dla Pana priorytetem. Pogotowie ratunkowe, drogi gminne, ochotnicze straże pożarne, policja to są rzeczy na, których nie da się oszczędzać i nawet nie wolno na nich oszczędzać bo służą społeczeństwu - w tym także i Panu!
Z pozdrowieniem,
Mieszkaniec
 
Szanowny Panie!
Serdecznie dziękuję za pytania i problemy podnoszone w piśmie.
Postaram się na nie odpowiedzieć.
Zasada odśnieżania i posypywania jest następująca:
Po opadach śniegu do czterech godzin należy odśnieżyć lub posypać drogę – co jest realizowane przez Wykonawców wyłonionych w formie przetargu..
Zdarzało się, że na podstawie informacji z portalu www.pogodynka.pl, z których wynikało, że następna fala opadów nastąpi przykładowo do 2 godzin, decyzja o rozpoczęciu odśnieżania czy posypywania rzeczywiście była przesuwana w czasie, ponieważ niegospodarnie byłoby wydawać pieniądze płatników podatku, na zadania, których efekt będzie po kilku minutach niewidoczny.
Zdarzało się również, że firmy niezbyt sumiennie wykonywały swoje obowiązki, dlatego po telefonicznym zgłoszeniu mieszkańców wysyłaliśmy pracowników Urzędu Gminy.
Nie trzeba nas prosić ani żądać wystarczy tylko poinformować telefonicznie o takiej potrzebie. Jednak nie wszyscy do tematu podchodzą poważnie, często odbieramy telefony, że droga jest nieodśnieżona i nieposypana. Po interwencji pracowników Urzędu Gminy okazuje się, że kolejny raz był to fałszywy alarm a droga jest przejezdna.
Jak Pan podkreślił zima (która jeszcze trwa) była krótka. Należy zwrócić uwagę, że w tak krótkim czasie wygenerowała olbrzymie koszty. Na 100 tys. zaplanowanych środków w budżecie gminy na ten cel, wydano już 60 tys. Plus pewnie drugie tyle wykonali pracownicy Urzędu Gminy.
Jak słusznie Pan zauważył, że odśnieżać należy drogi gminne. Otóż w gminie jest 77,13 km dróg gminnych. Pozostałe to drogi wewnętrzne najczęściej o nieuregulowanych sprawach własnościowych. Rzeczywiście zadaniem gminy jest utrzymanie przejezdności dróg gminnych… A co wtedy z pozostałymi? Mimo to odśnieżamy wszystkie drogi ponad 140 km, gdyż wszyscy mieszkańcy gminy są traktowani jednakowo.
Proszę pamiętać, że Wykonawca nie może być w tym samym czasie w kilku miejscach jednocześnie, praca przy zimowym utrzymaniu dróg wymaga czasu.
Na prośbę mieszkańców rozwieźliśmy w niektóre miejsca żużel do posypywania, to też jest dodatkowa pomoc w razie trudnej sytuacji. Niestety mieszkańcy z niej nie korzystają.
Może rzeczywiście, sposób prowadzenia przez gminę akcji zimowego utrzymywania dróg nie zawsze jest zadowalający ale pragnę podkreślić, że nie wynika to z zaniedbania czy oszczędzania na bezpieczeństwie mieszkańców a jedynie z racjonalnego, gospodarnego podejścia do wydawania środków z budżetu gminy na odśnieżanie.
W kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa, my naprawdę nie oszczędzamy, proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin w powiecie i województwie gdzie jest pogotowie ratunkowe, ponadto Policja - utrzymanie funkcjonowania policji nie jest zadaniem gminy, mimo to z budżetu gminy dofinansowuje się zakup sprzętu, samochodu – dla dobra mieszkańców.
OSP – wydatki bieżące dla 5 – ciu OSP to 1 % z całego budżetu gminy. Do tego dochodzą środki na zakupy inwestycyjne, remonty w ramach programu „Małopolskie Remizy”. Wszystkie remizy w gminie są wyremontowane.
Ekwiwalent za wyjazd jest jednym z największych w województwie, a np. w gminie Skrzyszów wynosi „0 zł”.
Jest niewiele gmin na terenie województwa małopolskiego, które wydają 1% budżetu na funkcjonowanie OSP, zwykle jest to 0,5%.
W ubiegłym roku wydatki to suma 237 tyś. zł + środki z programu „Małopolskie Remizy” 130 tyś. zł.

Zadanie gminy to również m.in. oświata, kultura, utrzymanie mienia komunalnego, sport, dowożenie dzieci do szkół, przedszkola, utrzymanie sieci wodociągowej (ogromna dopłata do 1 m3wody, dlatego mieszkańcy płacą najniższe ceny w powiecie i województwie), kanalizacji (podobnie z budżetu dopłaca się do 1m3 i opłaty za kanalizację są niższe niż w sąsiednich gminach) – co można sprawdzić.
To również bieżące remonty dróg w okresie wiosenno – letnim (nie tylko zimą).
Na wszystkie zadania musi wystarczyć budżetu.
Zatem stwierdzenie, że nie zależy mi jako gospodarzowi na bezpieczeństwie mieszkańców, że z tego tytułu oszczędzam jest bardzo krzywdzące. Wszystko o czym mowa powyżej jest realizowane w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa mieszkańców gminy do których zawsze miałem i mam ogromny szacunek.
Podsumowując, świadomy jestem, że zima i związane z nią utrzymanie dróg budzi w opinii publicznej wiele kontrowersji, bardzo dużo wymaga się od gminy…apeluję w tym miejscu do mieszkańców o  zachowanie szczególnej ostrożności. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że w trudnych warunkach pogodowych, drogowych nawet chwila nieuwagi może zakończyć się upadkiem pieszych czy kolizją, wypadkiem kierujących. Nie przeceniajmy swoich możliwości. Lepiej wolniej, ale bezpiecznie dojść czy dojechać do celu.
Z wyrazami szacunku.
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2015-12-14 16:19:04, przez Tomek
Witam;
Czy gmina Gromnik w najbliższej przyszłości będzie miała możliwość dofinansowywać systemy ekologicznych zródeł energii jak np. pompy ciepła ,systemy fotowoltaiczne ,solary słoneczne jak i np. wymianę pieca węglowego na gazowy ??
 
Witam serdecznie.
W odpowiedzi na Pańskie pytanie informuję, że w rozpoczynającym się finansowaniu ze środków unijnych w okresie 2014 – 2020 będzie możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do montażu systemów fotowoltaicznych, solarów, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków czy wymiany pieców węglowych,.
Jeżeli gmina uzyska informację o możliwości uzyskania dotacji, zostanie ona podana do publicznej wiadomości aby mieszkańcy mieli możliwość składania deklaracji uczestnictwa w danym programie.
Wyjaśniam również, W 2015 roku Gmina Gromnik zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Gromnik”, w ramach którego w 32 gospodarstwach wykonano instalacje fotowoltaiczne.

Informuję również, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego dla osób fizycznych, z następującymi bankami:
1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,
2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,
3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym.
Dotacja była udzielana do wymiany kotłów grzewczych węglowych, zakup i montaż pompy ciepła o mocy do 40 kW, zakupie i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła, zakupie i instalacji kolektorów słonecznych, zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, fundusz prosi o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem.
W chwili obecnej nie posiadam informacji czy na rok 2016 są podpisane takie umowy, można zapoznać się ze stroną: www.wfos.krakow.pl.
Dziękuję za zadane pytanie.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia ora Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.
Z poważaniem
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz

 
Pytanie zadane dnia 2015-12-12 11:11:44, przez Patrycja
Szanowny Panie Wójcie,
Chciała bym się dowiedzieć dlaczego tak zaniedbuje pan Chojnik. Od dziecka mieszkam w chojniku i wiem , że prawie nic się tu nie zmienia. Najwiekszym problemem w chojniku w tej chwili jest ograniczona ilość miejsc parkingowych. Ten mały parking koło koscioła jest niewystarczalny, biorąc po uwage też to że jest to parking dla szkół i koscioła. Teraz moje pytanie. Czy jest planowana inwestycja powiększenia parkingu o teren starego przedszkola ?
 
Witam serdecznie.
Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że przy nowym rozdaniu środków unijnych: lata 2014 – 2020, gmina Gromnik planuje złożyć wniosek na rewitalizację miejscowości Chojnik.
Dlaczego wcześniej nie był rozbudowywany istniejący parking?
Ponieważ jak Pani widzi centrum wsi to ciągły plac budowy: budowa szkoły i sali gimnastycznej i parking szybko zostałby zniszczony.
Teren „starego” przedszkola nie jest już własnością gminy, ponieważ na zebraniu wiejskim mieszkańcy Chojnika podjęli decyzję o sprzedaży „starej” szkoły i przedszkola.
PS. Nie zgadzam się z Pani stwierdzeniem, że Chojnik jest zaniedbywany pod względem inwestycji.
W ostatnim 10 - leciu przeznaczyliśmy środki finansowe na następujące inwestycje:
- budowa szkoły i sali gimnastycznej, ok. 3 mln złotych,
- budowa wodociągu Chojnik – Siemiechów, ok. 5, 8 mln złotych,
- budowa dróg gminnych i wewnętrznych, ok. 2,5 mln złotych,
- budowa chodnika: 1,2 mln złotych,
- żwirowanie i odśnieżanie dróg, ok. 700 tyś. złotych.
Informuję również, że w budżecie gminy każdego roku przeznacza się około 1,5 mln złotych na inwestycje, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi:
1 500 000: 8 800 = 170 zł
W miejscowości Chojnik mieszka 1 300 osób co daje rocznie:
170 zł x 1 300= 221 000 zł na inwestycje.
Mnożąc tą kwotę przez 10 lat otrzymujemy: 2, 2 mln złotych.
Jak Pani widzi znacznie większe środki finansowe zostały zainwestowane w miejscowości Chojnik.
Dziękuję za zadane pytanie.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.

Z poważaniem
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2015-10-22 14:21:40, przez Małgorzata Przybyło
Szanowny Panie Wójcie,

W związku z tym,że w Pańskiej gminie mieszka wiele ubogich rodzin ma pytanie do Pana dlaczego nie jest dla nich wydawana darmowa żywność z Banku Żywności. Bardzo proszę o odpowiedź.
 
Wójt Gminy Gromnik odpowiada na podstawie informacji uzyskanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku:
Pomoc żywnościowa, o którą Pani pytała jest organizowana w ramach Programu FEAD. FEAD nie jest programem osłonowym, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej lecz jest rządowym programem operacyjnym. Wydawaniem żywności zajmują się organizacje pozarządowe, z którymi Agencja Rynku Rolnego podpisała umowy. Ośrodki Pomocy Społecznej współpracują z organizacjami w realizacji Programu wydając skierowanie do organizacji zajmującej się wydawaniem żywności osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
Na terenie gminy Gromnik żadna lokalna organizacja nie zajmuje się wydawaniem żywności. Nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się też po skierowanie do organizacji pozarządowej o zasięgu ponadregionalnym lub ogólnopolskim.
Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W roku 2014 wybrano (na okres 2014-2015) cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym; Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności. Program jest programem trudnym dlatego organizacje niechętnie się nim zajmują. Niektóre organizacje, które podjęły się tego trudu w 2014r, w br. zrezygnowały ze współpracy z ARR.
Pozdrawiam
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 
Pytanie zadane dnia 2015-10-18 12:03:03, przez Barbara Klag
Witam! Czy gmina Gromnik dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 
Witam serdecznie!
W chwili obecnej gmina Gromnik nie dofinansowuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeżeli będzie możliwość aplikowania o środki unijne lub środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w tym zakresie w latach 2016 - 2020, gmina Gromnik na pewno złoży wniosek o takie dofinansowanie. Mieszkańcy gminy Gromnik zostaną wtedy poinformowani o możliwości zgłoszenia się do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W bieżącym roku na zebraniach wiejskich była podawana informacja w tym zakresie.
Pozdrawiam.
Wójt Gminy Gromnik
Bogdan Stasz
 

[ strona: 1 z 1 ]
Linki
 • OBYWATEL.GOV.PL
 • www.siemiechow.pl
 • Koperta życia
 • Geoportal
 • Leader +
 • pogórze24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • tarnowska.tv
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Sport w ZS w Gromniku
 • Lasy państwowe
Urząd Gminy w Gromniku, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pow. tarnowski, woj. małopolskie
tel.: 14 65 14 238, 14 65 14 202, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095, email: ug@gromnik.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Gromnik: BSRz O/Gromnik 92858900060210000011820003 Nr rachunku bankowego za udostępnianie danych osobowych BSRz Kraków O/Gromnik 38 8589 0006 0210 0000 1182 0005
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x